BANK ISHI VA AUDIT

      oliya va kredit, moliya muassasalari sohasidagi  yo‘nalish bo‘lib, u o‘z ichiga bank va nobank kredit tashkilotlarida faoliyat jarayonlarini o‘z ichiga oladi, ularni amalga oshirish tanlash, metodlari, usullari va vositalar, xizmatlar ko‘rsatish, OTMlari, Fanlar akademiyasi va tarmoq ITIlarida ilmiy-tadqiqot faoliyati; OTM, malaka oshirish va qayta tayyorlash markazlari; umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar taʼlimi tizimidagi taʼlim muassasalarida pedagogik faoliyat bilan bog‘liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

   Yuqorida keltirilgan kasbiy faoliyat sohalarining moliya-kredit sohasida xizmatlar ko‘rsatish jarayonlari, aktiv va passiv operatsiyalar amalga oshirish, hisob-kitoblar, pul o‘tkazmalari, raqamli bank xizmatlarini ko‘rsatadigan obyektlarda hisob raqamlarni ochish, bank o‘z mablag‘lari, depozitlar, moliyaviy mablag‘larni jalb qilish, kassa, kredit, investitsiya, asosiy vositalar, daromad va xarajatlar bilan bog‘liq operatsiyalarni bajarish va hisobini yuritish, tahlil qilish, moliya bozoridagi talab va taklif sharoitidan kelib chiqib qarorlar qabul qilishda faol qatnashish kabi kasbiy faoliyati turlari bilan shug‘ullanadi

M