Предоставление презентации

(MBA) BIZNESNI BOSHQARISH

Yo'nalish haqida

5A230302 Biznes boshqarish (Master of Business Administration-MBA) mutaxasisliklari – iqtisodiyot sohasidagi yo’nalish bo’lib, u turli mulk shakllariga tegishli tarmoq, sohalarning xo’jalik yurituvchi sub’ektlari, moliya, kredit va sug’urta muassasalari, davlat hamda mahalliy hokimiyat organlari, akademik va tarmoq, ilmiy tadqiqot tashkilotlari, maktabgacha, umumta’lim, o’rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarning iqtisodiy, moliya, marketing, ishlab chiqarish – iqtisodiy va tahlil xizmatlarini o’z ichiga oladi, tarmoqlar va korxonalarni rivojlantirishga, istiqbolini belgilashga, kasbiy ko’nikmaga, mutasaddilik kobiliyatiga yo’naltirilgan inson faoliyatining vositalari, usullari, metodlari va uslublari bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.