paper-calculator-economy.jpg

BUXGALTERIYA HISOBI

– magistratura mutaxassisligi o’z ichiga tegishli vazirlik, qo’mita, agentlik va tashkilotlarning buxgalteriya hisobi bo’limlari, xo’jalik yurituvchi sub’ektlar, xizmat ko’rsatuvchi, savdo, qurilish tashkilotlari, Oliy ta’lim, malaka oshirish, qayta tayyorlash va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bilan bog’liq kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi. Yuqorida keltirilgan kasbiy faoliyat sohalari bo’yicha xo’jalik yurituvchi sub’ektlarda moliyaviy hisob-kitoblarni tashkil etish, tahlil qilish, moliya-bank sohasiga xizmat ko’rsatuvchi tashkilotlar, muassasalarda moliyaviy-iqtisodiy, hisob, tahlil va nazorat, tashkiliy-boshqaruv faoliyati ob’ektlarda moliyaviy faoliyat samaradorligini aniqlash va baholash, ilmiy-tadqiqot, innovatsiya, pedagogik kabi kasbiy faoliyat turlari bilan shug’ullanadi