1-kurs uchun auditoriyalarda o'tiladigan darslar identifikatori

Код доступа: 2020

MME-10

Код доступа: 2020

MEKP-10

Код доступа: 2020

MGF-10

Код доступа: 2020

MKF-10

Код доступа: 2020

MBDA-10

Код доступа: 2020

MRE-10

Код доступа: 2020

MUA-10

Код доступа: 2020

MMNP-10

Код доступа: 2020

MXI-10

Код доступа: 2020

MTIF-10

Код доступа: 2020

MIB-10

Код доступа: 2020

MSS-10

Код доступа: 2020

MPT-10

Код доступа: 2020

MEKP-31

Код доступа: 2020

MST-10

Код доступа: 2020

MMRT-10

Код доступа: 2020

MXI-10

Код доступа: 2020

MIH-10

Код доступа: 2020

MML-10

Код доступа: 2020

MTD-10

Код доступа: 2020

MBR-10

Код доступа: 2020

MBA-10

Код доступа: 2020

MKB-10

Код доступа: 2020

MKD-10

Код доступа: 2020

MMKB-10

Код доступа: 2020

MEKR-10

Код доступа: 2020

MKD-31

Код доступа: 2020

MIIT-10

Код доступа: 2020

MMRT-31

Код доступа: 2020

MIN-10

Код доступа: 2020

MRB-10

Darsga qatnashish uchun yuqoridagi ro'yxatdan o'z guruhingizni toping, barcha darslar uchun shu havoladan foydalaniladi.