1-kurs uchun auditoriyalarda o'tiladigan darslar identifikatori

MME-10

MEKP-10

MGF-10

MKF-10

MBDA-10

MRE-10

MUA-10

MMNP-10

MXI-10

MTIF-10

MIB-10

MSS-10

MPT-10

MEKP-31

MST-10

MMRT-10

MXI-10

MIH-10

MML-10

MTD-10

MBR-10

MBA-10

MKB-10

MKD-10

MMKB-10

MEKR-10

MKD-31

MIIT-10

MMRT-31

MIN-10

MRB-10

Darsga qatnashish uchun yuqoridagi ro'yxatdan o'z guruhingizni toping, barcha darslar uchun shu havoladan foydalaniladi.