Инвестиционная Диаграмма

IQTISODIY NAZARIYA

   shbu mutaxassislik bitiruvchisi oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida, malaka oshirish va qayta tayyorlash markazlarida mutaxassislikka oid fanlarni o’qitish; O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlarida, ilmiy tadqiqot markazlarida, loyihalash institutlarida, ilmiy ishlab chiqarish birlashmalarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, davlat boshqaruv idoralarida, turli mulkchilik shaklidagi ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish korxonalarida, nodavlat va notijorat tashkilotlarida, viloyat, shahar, tuman hokimiyatlarida, tashqi savdo korxonalarida, kichik biznes sub’ektlarida ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etish, boshqarish va rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishga oid kompleks masalalarni hal etishi mumkin. Magistratura bitiruvchilari magistr akademik darajasini olgandan so’ng oliy ta’lim muassasalari hamda O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ITIlarda doktorantura, tayanch doktorantura va mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirishi mumkin.

U