finance-costs-paper-pens.jpg

KORPORATIV MOLIYA VA QIMMATLI QOGʼOZLAR BOZORI

Yo'nalish haqida

Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq  soxasidagi mutaxasislik bo’lib, oliy, malaka oshirish va qayta tayyorlash, kasb-xunar ta’limi muassasalarida mutaxassislikka oid fanlarni o’qitish, O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot, loyihalash institutlarida, ilmiy ishlab chiqarish birlashmalarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, turli mulkchilik shaklidagi korxonalarida, yirik ishlab chiqarish korxonalarida, nodavlat va notijorat tashkilotlarida, xokimiyatlarda, moliya va kredit tashkilotlarida va real sektor korxonalarida mutaxassislikka oid kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.Yuqorida keltirilgan kasbiy faoliyat sohalarining xususiylashtirilgan korxonalarga ko’maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo’mitasi va uning tarkibiy tuzilmalari, aktsiyadorlik jamiyatlari, xolding kompaniyalari, xo’jalik birlashmalari;  birjalar, banklar, konsalting kompaniyalari, brokerlik tashkilotlari;  qo’shma, xorijiy korxonalar, sug’urta va lizing kompaniyalari; sanoat korxonalari; ilmiy tadqiqot markazlari, loyihalash institutlari;  kasb-hunar kollejlari va oliy ta’lim muassasalari monopoliyaga karshi siyosat bo’yicha o’quv uslubiy faoliyatni amalga oshirish kabi ob’eklarda kasbiy faoliyati turlari bilan shug’ullanadi.