Logistika

70411701  -  Logistika magistratura  mutaxassisligi  bo‘yicha  magistrlar tayyorlovchi  oliy  taʼlimning  dasturi  amalga  oshiriladi,  uning  nazariy  va  amaliy mashg‘ulotlarini  to‘liq  o‘zlashtirgan,  yakuniy  davlat  attestatsiyasidan  muvaffaqiyatli o‘tgan  shaxsga “magistr”  darajasi  hamda davlat namunasidagi rasmiy hujjat beriladi. Mutaxassislikning o‘quv rejasida logistika  bo‘yicha  nazariy  va  amaliy  bilimlarni,  o‘quv va  ko‘nikmalarni shakllantirishi; logistik jarayonlarda inson va moddiy resurslarni  boshqarish tizimini ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq qilishi; logistik jarayonlarni tahlil qilishi, modellashtirishi va optimallashtirishi; logistikaga  doir  turli  nazariy  va  amaliy  masalalarni  yechishda  iqtisodiy-matematik va statistika metodlaridan  foydalanishi; tashqi iqtisodiy faoliyatda transport harakatini tashkil etish va boshqarish; magistratura  mutaxassisligi  bo‘yicha  bilimlar  bazasini  yaratish,  jamlash  va ulardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishi; magistratura  mutaxassisligi  bo‘yicha  ilmiy-tadqiqot  ishlarini  bajarish,  kasb faoliyatining  ko‘zlangan  natijalariga  erishishda  jarayonlarni  modellashtirish  va tizimli  yondashish  borasidagi  ilmiy  bilimlar,  amaliy  mahorat  va  ko‘nikmalarni taʼminlashi ko‘zda tutilgan.