Открытое космическое ведомство

MARKETING

Yo'nalish haqida

mutaxassisligi magistrantlari ilmiy, amaliy va innovatsion tadqiqotlar olib borishi, tajriba natijalarini qayta ishlashi va ular asosida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishi, ilmiy seminarlarni tashkil etishi, marketing mutaxassisligi bo’yicha ilmiy loyihalarni ishlab chiqishi, ilmiy-tadqiqotlar olib borishda ilmiy muammolarning  kontseptual va nazariy modellarini ishlab chiqishi, marketing sohasida ilmiy va amaliy faoliyatni rivojlantirishi, fan va texnika yutuqlarini ishlab chiqarish jarayoniga tadbiq etishi, zamonaviy axborot texnologiyalari tizimidan foydalanib, ishlab chiqarish jarayonlari monitoringini olib borishi, tarmoqlar va sohalarda marketing faoliyatini samarali tashkil etishi, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari korxonalariga yangi innovatsion texnologik jarayonlarni tatbiq qilishi, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishi, modellashtirishi va prognozlashi, marketingni boshqarish tizimini ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq qilishi, turli mulkchilik shaklidagi ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish korxonalarida, nodavlat va notijorat tashkilotlarida, ulgurji va chakana savdo korxonalarida, kichik biznes va tadbirkorlik sub’ektlarida zamonaviy marketing kontseptsiyalaridan samarali foydalanish va boshqarishga oid kompleks masalalarni echishi lozim.