деловая встреча


PROFESSIONAL

TAʼLIM NAZARIYASI VA METODIKASI 

      o’shimcha ravishda oliy ta’limi muassasalarida mutaxassislikka oid fanlarni o’qitish, ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish, informatika va axborot texnologiyalari ta’lim yo’nalishlari bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida  jarayonni loyihalashtirish va boshqarish kabi kompleks masalalar majmuasini qamrab oladi.

   Yuqorida keltirilgan kasbiy faoliyat sohalarining oliy, malaka oshirish va qayta tayyorlash, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari ob’ektlarida ta’lim-tarbiya jarayoni; o’qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari; ta’limning nazariy masalalari; o’qitish metodikasi; loyihalashtirish asosida o’quv jarayonini boshqarish texnologiyalari, ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlarini loyihalashtirish va tashkil etish jarayoni, shaxsiy va kasbiy axborot maydonini shakllantirish jarayoni; ta’lim sohasidagi muammolar va ularning echimlarini topishni tashkil etish jarayoni; ta’limni boshqarish va pedagogik jarayonni tashkil etish; mos ixtisoslik bo’yicha ilmiy-tadqiqot jarayonlari; ma’naviy-ma’rifiy targ’ibot ishlari jarayoni, ijtimoiy hayot va mehnatga moslashtirish, jamiyatga integratsiyalash jarayonlari; ta’limning pedagogik texnologiyalari va metodlari ilmiy tadqiqot jarayonlari majmuasida ilmiy-pedagogik, ilmiy-tadqiqot; ma’naviy-ma’rifiy; tashkiliy-boshqaruv kasbiy faoliyati turlari bilan shug’ullanadi.

Q